Однако... Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.

Журнал Литвы май 2010 год. См.подробнее...

 kad jos tėvas su J. Daniliauskiene susipažino praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje per menininkės parodos atidarymą• Tąkart užsimezgė nuoširdi, daug metų trukusi draugystė: skriejo laiškai, ne kartą susitikta, menininkė kolekcininkui padovanojo daug savo darbų. Šiuo metu J. Daniliauskienės kūryba - Europos popieriaus karpinių meną atspindinčios nuolatinės Domodedovo muziejaus eks-pozicijos pagrindas.
Apie J. Daniliauskienę susirinkusie-siems pasakojo daugiau kaip 32 metus menininkę pažinojusi Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus ben-drijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, su kūrėja bendravusi žinoma popieriaus karpytoja vilnietė Laimutė Fedosejeva.
Muziejininkai pasistengė, kad paro• dos lankytojai kuo daugiau sužinotų apie iškilią lietuvę, popieriaus karpinių meis
trę. Jos gyvenimas ir kūryba atskleista ne tik unikaliais darbais, bet ir asmeninio archyvo nuotraukomis, laiškais, straipsniais iš leidinių, kita medžiaga. Nuostabu, kad šalia šios ispūdingos personalinės J. Daniliauskienės parodos gretimoje muziejaus salėje ant sienos kabėjo ne mažiau vertingi, nuolatinėje ekspozicijoje pristatomi menininkės darbai, kuriems muziejuje skirta visa siena.
Felikso Marcinko palikimas
Per simpoziumą buvo pristatytas ir šį rugpjūti Anapilin iškeliavusio F. Marcinko sudarytas unikalus leidinys "Lie-tuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas". Knygoje - labai plati savitai kuriančių lietuvių popieriaus karpinių autorių darbų panorama. Tarp jų - Lietuvos tūkstantme¬čiui skirtas Odetos Bražėnienės 22,05 metrų ilgio kūrinys "Mano Lietuva", patekęs į lietuvos rekordų knygą.
Dideli susirinkusiųjų susidomėjimą sukėlė knygos dalis, kurią F. Marcinkas paskyrė ~4 pasaulio šalių menininkams ir jų darbams. Neatsitiktinai. Juk leidinyje tarp iškilia usių popieriaus karpytojų pristatyti ir simpoziumo dalyvių ukrainietės liudmilos Babič, jos tautiečio A. Puškariovo, maskviečio Aleksandro Gusevo, iš Chabarovsko srities at¬vykusios negausios nanajų tautos atstovės Natalijos Digor darbai. . Digor buvo taip nustebusi ir sujaudinta jai pa¬rodytu dėmesiu lietuvio knygoje, kad išsirūpino net kelis F. Marcinko knygos egzempliorius. Vieną jų žadėjo pado¬vanoti Chabarovsko srities gubernatoriui ...
F. Marcinko knyga papildys ir olandės Joke Verhave, po¬pieriaus karpinių kolekcininkės ir tyrinėtojos, asmeninę biblioteką. Bene keturis dešimtmečius moteris kartu su vyru kolekcionuoja savo šalies popieriaus karpinius. "Mus su vyru sieja bendras pomėgis - ypatingi sentimentai žirklėms

Ramutę Kraujalienę ir Asią Petričenko sužavėjo nanajų tautos legendos Natalijo Digor (dešinėje) kūriniuose.

Lietuvė Ramutė Kraujalienė ir laimutė Fedosejeva su chantų liaudies meno puoselėtoja Nadežda Vialova (centre).


K 09.08.2013 16:23

ПЕРЕВОДА НЕ ДОЖДАЛСЯ..................

Klimov 22.01.2011 22:48
Если не затруднит,то краткую суть статьи, пожалуйста! За труд заранее спасибо! А Вы, простите, откуда будете?
Лаймуте Федосеева 22.01.2011 00:47
Если нужен перевод, напишите, сделаю
Klimov 16.01.2011 22:40
Хорошо бы иметь краткий перевод статьи на русский! Ожидаю от Надежды Вяловой.
Добавить комментарий
Имя
E-mail
Сообщение
*Пройдите проверку:


Просмотров этой страницы: 1342